Αρχείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
26 Οκτωβρίου 2013
Δράσεις πολιτισμού

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εμβαθύνει στην μελέτη τριών περιόδων της τέχνης και να αναλύσει τον υλικό πολιτισμό και την κοινωνική πραγματικότητα που διαμόρφωσε και διαμορφώνει τις συγκεκριμένες εποχές.