Αρχείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
19 Οκτωβρίου 2013
Σερενάτα φθινοπωρινής νυκτός

Εργα Dvorak, Mozart, Devienne

με την Καμεράτα Ορχήστρα των φίλων της Μουσικής

Marc Grauwels, φλάουτο
Μουσική διεύθυνση : Oliver Weder