Αρχείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
17 Μαρτίου 2017
Συναυλία αφιερωμένη στα παιδιά

Συναυλία αφιερωμένη στα παιδιά
με σκοπό τη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική έντεχνη μουσική
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ