Αρχείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
22 Φεβρουαρίου 2013
Μικρόκοσμος ο Μέγας

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Τιτίκα Σάλα  - εικαστικός, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Διδακτικής της Τέχνης Ανώτατης σχολής καλών τεχνών