Αρχείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
15 Μαϊου 2012
Λυρική σκηνή