Αρχείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
16 Δεκεμβρίου 2012
Μούσα εποίησεν

16 Δεκεμβρίου 2012 : Ποίηση Δήμητρα Χριστοδούλου

13 Ιανουαρίου 2013 : Ποίηση Κώστας Παπαγεωργίου

10 Φεβρουαρίου 2013 : Ποίηση Γιώργος Μαρκόπουλος

10 Μαρτίου 2013         : Ποίηση Γιάννης Κοντός

14 Απριλίου 2013         : Ποίηση Κική Δημουλά

19 Μαίου 2013             : Ποίηση Τίτος Πατρίκιος