Αρχείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
12 Ιανουαρίου 2014
Μαγικό βιολί

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

14, 15, 21, 22, 28, 29

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4, 5, 11, 12

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ : 15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ :  11:00