Επικοινωνία
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά
Καραγεώργη Σερβίας 6, Καστέλλα Πειραιά, Τ.Κ. 18533
(Kτίριο Δημοτικού Κολυμβητηρίου)
Τηλέφωνο: 2104137708 - 2104177389 - 2104136355
Fax: 2104136434
Mail: opan.pir@gmail.com
Website: www.opanpireas.gr


* Yποχρεωτικά Πεδία