Πολιτιστικοί Χώροι
Βεάκειο
Καλοκαιρινό Θέατρο
Μενάνδρειο Θέατρο Πειραιά (Δελφινάριο)
Καλοκαιρινό θέατρο
Πολιτιστικός πολυχώρος Κώστας Κωσταράκος
Αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόμων
Δημοτικός κινηματογράφος - Σινεάκ
Κινηματογραφικές προβολές....
Θέατρο "Κάτω από τη Γέφυρα"
Θέατρο "Κάτω από τη Γέφυρα"