Πρότυπο Mουσικό Kέντρο Πειραιά
Πρότυπο Μουσικό Κέντρο
Πρότυπο μουσικό κέντρο με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΜΚΠ
Διαγωνισμός Ίδρυσης Παιδικής Χορωδίας
Εκδηλώσεις