Προκηρύξεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛ. & ΠΟΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΟΥ ΟΠΑΝ