Προκηρύξεις
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΘΠ