Προκηρύξεις
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Ανοικτός  Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά.

Ημ/νία διενέργειας 03/04/2014 

πατήστε : 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ..


ΜΕΛΕΤΗ ..