Προκηρύξεις
Επαναληπτικός Ανοικτός Μειδοτικός διαγωνισμός .. υπηρεσιών λειτουργίας κ συντήρησης των η/μ εγκαταστάσεων του ΔΘΠ Πειραιάημ/νια διενέργειας 07/05/2014 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

ΜΕΛΕΤΗ

Ε
ΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ