Προκηρύξεις
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός υπηρεσιών Ασφάλειας & Eπιστασίας
ημερομηνία διενέργειας Τρίτη 13/05/2014 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ 


ΜΕΛΕΤΗ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ