Προκηρύξεις
Πρόχειρος εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του δημοτικού κολυμβητηρίου


ολοκληρώθηκε

ημ/νία διενέργειας διαγωνισμού Τε 02/07/2014 ώρα 10:00 π.μ. 


πατήστε για 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ