Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1/2014
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα
από Τρίτη 04/11/2014  έως και Πέμπτη 13/11/2014 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

για την προκήρυξη, πατήστε εδώ

για την αίτηση, πατήστε εδώ