Προκηρύξεις
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπηρεσιών επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου του ΟΠΑΝ

Ημερομηνία διενέργειας: Παρασκευή 29/05/2015 και ώρα 11:00 π.μ.


για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, πατήστε ΕΔΩ

για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, πατήστε ΕΔΩ