Προκηρύξεις
Πρόχειρος Διαγωνισμός «Ασφάλεια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά»


ημ/νία διενέργειας Πέμπτη 11/06/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

πατήστε για :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ