Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ημ/νία διενέργειας : Παρ 24/06/2016 ώρα 10:00 π.μ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


ΜΕΛΕΤΗ