Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1-2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
για τα αποτελέσματα πατήστε ΕΔΩ


Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως  την Δευτέρα 26/09/2016  και ώρα 14:30 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α.Ν. (Καραγεώργη Σερβίας 6,Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και συγκεκριμένα από 02/09/2016  έως 11/09/2016
τις ώρες 9:30 – 14:00.

για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Οι Υπευθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.