Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΦΑ 2016

από 24/09/2016 έως και 03/10/2016, ώρες 08:30- 13:30 στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν (Διεύθυνση: Καραγεώργη Σερβίας 6, πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα)

πατήστε για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

πατήστε για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

πατήστε για την Υ.Δ.
(πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής)