Προκηρύξεις
Υπηρεσίες Ασφάλειας του Δημοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.
καταληκτική 27/06/2017  ώρα 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ