Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΦΑ 2017
κατάθεση αιτήσεων από 28/09/2017 
ώρες 08:30 - 13:30 
Γραφεία ΟΠΑΝ :
Καραγεωργή Σερβίας 6, πλαζ βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά
(κτίριο δημοτικού κολυμβητηρίου) 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


ΑΙΤΗΣΗ


Υ.Δ.
(πρέπει να φέρει το γνήσιο υπογραφής)