Αθλητικές Εκδηλώσεις
18 Σεπτεμβρίου 2017
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (άνω των 60 ετών)

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας του Δήμου Πειραιά διοργανώνει ένα καινοτόμο πρόγραμμα βιωματικής άσκησης, με σκοπό την πρόληψη πτώσεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων ισορροπίας για άτομα άνω των 60 ετών. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ