Προγράμματα
Μοντέρνοι χοροί
Χορεύουμε....... μοντέρνους χορούς......
Εγγραφή : 5 €
Μηνιαία συνδρομή: 20 €

  • Ά Δημοτική Κοινότητα - κλειστό γυμναστήριο "Π.Σαλπέας", Ακτή Ξαβερίου

          Δευτέρα

          Ώρες: 20:00 - 21:00
                                             
  • Γ΄ Δημοτική κοινότητα - Αίθουσα Λεωφ. Βεΐκου 1, Αερογέφυρα Καραισκάκη, Ν.Φάληρο        


           Τετάρτη και Παρασκευή

           Ώρες :    19:00 - 20:00
                                                    
 
 
    
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, ανέργους.
  • Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων : Καλοδούκας Κωνσταντίνος - 210 41 36 355

Τα προγράμματα ενδέχεται να αλλάζουν αναλογα με την επισκεψιμότητα.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τον υπεύθυνο προγραμμάτων στα τηλέφωνα  2104136355-2104177389 - επιλογή "1".