Προγράμματα
Tae Kwon Do
Αυτοάμυνα, γυμναστική, πειθαρχία...................


Εγγραφή : 5 €
Μηνιαία συνδρομή: 20 €
                                                               
  • Γ΄ Δημοτική κοινότητα - Αιθουσα Λεωφ. Βείκου 1 Αερογέφυρα Καραϊσκάκη Ν.Φάληρο        


           Δευτέρα

           Ώρες :      19:00 - 21:00 

           Παρασκευή

           Ώρες :      16:00 - 17:00 
     
           Σάββατο

           Ώρες :      12:00 - 13:00
                                              

τα τμήματα διαμορφώνονται αναλόγων των ηλικιών και των συμμετεχόντων
 
    

  • Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων : Καλοδούκας Κωνσταντίνος - 210 41 36 355

Τα προγράμματα ενδέχεται να αλλάζουν αναλογα με την επισκεψιμότητα.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τον υπεύθυνο προγραμμάτων στα τηλέφωνα  2104136355-2104177389 - επιλογή "1".