Προγράμματα
Tae Kwon Do
Αυτοάμυνα, γυμναστική, πειθαρχία...................


Εγγραφή : 5 €
Μηνιαία συνδρομή: 20 €
                                                               
  • Γ΄ Δημοτική κοινότητα - Αιθουσα Λεωφ. Βείκου 1 Αερογέφυρα Καραισκάκη Ν.Φάληρο        

           
                                                      
          
           ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ    

           Δευτέρα

           Ώρες τμημάτων :      18:00 - 18:45
                                                19:00 - 19:45 

           Τετάρτη

           Ώρες τμημάτων :      18:00 - 18:45
                                                19:00 - 19:45 
     
      
           Παρασκευή

           Ώρες τμημάτων :      18:00 - 18:45
                                                19:00 - 19:45 

 
    
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, ανέργους.
  • Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων : Καλοδούκας Κωνσταντίνος - 210 41 36 355

Τα προγράμματα ενδέχεται να αλλάζουν αναλογα με την επισκεψιμότητα.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τον υπεύθυνο προγραμμάτων στα τηλέφωνα  2104136355-2104177389 - επιλογή "1".