Προγράμματα
Μπαλέτο
Δυο αίθουσες διαθέσιμες για τις μικρές επίδοξες μπαλαρίνες 6 έως 12 ετών


Εγγραφή : 5 €
Μηνιαία συνδρομή: 20 €
  •     Ε΄ Δημοτική κοινότητα - Αίθουσα Καλλέργη 142 - Αγ. Σοφία                    


           Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
 
           Ώρες μαθημάτων:  18:00 -  21:00
          (τα τμήματα διαμορφώνονται αναλόγων των ηλικιών)
  •     Δ΄ Δημοτική κοινότητα - Αιθουσα Θήρας και Μαντινείας (ACHAIA CLAUSS)       
 

          Δευτέρα και Τετάρτη

          Ώρες μαθημάτων:  18:30 - 22:30
          (τα τμήματα διαμορφώνονται αναλόγων των ηλικιών)

          Σάββατο

          Ώρες μαθημάτων:  09:30 - 13:30
          (τα τμήματα διαμορφώνονται αναλόγων των ηλικιών)
                Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων : Καλοδούκας Κωνσταντίνος - 210 41 36 355

Τα προγράμματα ενδέχεται να αλλάζουν αναλογα με την επισκεψιμότητα.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τον υπεύθυνο προγραμμάτων στα τηλέφωνα  2104136355-2104177389 - επιλογή "1".