Προγράμματα
Latin
Χορεύουμε....... Latin......






Εγγραφή : 5 €
Μηνιαία συνδρομή: 20 €
                                                               
  • Γ΄ Δημοτική κοινότητα - Αιθουσα Λεωφ. Βείκου 1 Αερογέφυρα Καραισκάκη Ν.Φάληρο        

           
                                                      
          
           ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ    

           Δευτέρα

           Ώρες τμημάτων :      18:00 - 19:00
                                                    

            Παρασκευή

           Ώρες τμημάτων :      18:00 - 19:00             
         

 

  • Α΄ Δημοτική κοινότητα - Αιθουσα Ακτή Ξαβερίου (ΣΑΛΠΕΑΣ)        
     
           
                                                       
                
           ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ    

           Παρασκευή

           Ώρες τμημάτων :      19:30 - 21:00


   

  • Δ΄ Δημοτική κοινότητα - Αιθουσα Θήρας και Μαντινείας (ACHAIA CLAUSS)        
           
               
         
           ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ    

           Πέμπτη

           Ώρες τμημάτων :  20:00 - 21:00
                                                                                        
    
   
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, ανέργους.
  • Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων : Καλοδούκας Κωνσταντίνος - 210 41 36 355

Τα προγράμματα ενδέχεται να αλλάζουν αναλογα με την επισκεψιμότητα.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τον υπεύθυνο προγραμμάτων στα τηλέφωνα  2104136355-2104177389 - επιλογή "1".