Προγράμματα
Latin
Χορεύουμε....... Latin......


Εγγραφή : 5 €
Μηνιαία συνδρομή: 20 € παιδικό τμήμα / 15 € ενηλίκων 
   
  • Α΄ Δημοτική κοινότητα - Αίθουσα Ακτή Ξαβερίου (ΣΑΛΠΕΑΣ)        
     
     
           Τετάρτη (ενηλίκων)

           Ώρες: 19:00 - 21:00


           Πέμπτη (παιδικό τμήμα) 

           Ώρες :     19:00 - 20:00

(τα τμήματα διαμορφώνονται αναλόγων των συμμετοχών)

   
  • Α΄ Δημοτική κοινότητα - Αίθουσα Φραγκιαδών 19, Καλλίπολη
           

           Παρασκευή (παιδικό τμήμα)

           Ώρες :  18:00 - 19:30
                                                                                        
(τα τμήματα διαμορφώνονται αναλόγων των συμμετοχών)

    
   
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, ανέργους.
  • Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων : Καλοδούκας Κωνσταντίνος - 210 41 36 355

Τα προγράμματα ενδέχεται να αλλάζουν αναλογα με την επισκεψιμότητα.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τον υπεύθυνο προγραμμάτων στα τηλέφωνα  2104136355-2104177389 - επιλογή "1".